Leden informatie

Leden informatie  

Communicatie

Leden worden regelmatig per mail geïnformeerd, al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief. Het is dus belangrijk dat uw juiste e-mailadres bij de vereniging bekend is. Voor het doorgeven van uw mailadres, maar ook voor het doorgeven van andere wijzigingen zoals uw telefoonnummer of een adreswijziging kunt u een mail sturen naar [email protected]

Werkzaamheden voor de vereniging

Een betrekkelijk kleine vereniging als de onze kan alleen goed functioneren dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Om het huidige voorzieningenniveau minstens te kunnen handhaven en zo mogelijk te verbeteren en om niet een te gering aantal leden onevenredig zwaar te belasten, is het gewenst dat ook de leden die geen bepaalde functie in de vereniging vervullen zich minimaal twee of drie maal per seizoen beschikbaar stellen voor het verrichten van werkzaamheden, zoals kantinediensten, baan- en parkonderhoud of schoonmaak. We gaan ervan uit dat de leden hiertoe bereid zijn.

Voor de sfeer in de vereniging is het prettig dat de kantine regelmatig open is. Daarom hebben wij vooral voor de kantinediensten veel mensen nodig. Om die reden wordt het op prijs gesteld, wanneer men zich voor een extra aantal diensten opgeeft. Het draaien van kantinediensten is bovendien een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen in de vereniging  

Lidmaatschap & contributie

Wanneer u zich wil aanmelden kan dit eenvoudig via de website van TC Mariënheem. U bent lid per kalenderkwartaal. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 kalenderkwartaal. Dus opzeggen voor de eerste van een kwartaal betekend beëindiging van het lidmaatschap op de eerste van het volgende kwartaal.

Contributie     * Contributie senioren: € 110,00 per Jaar

                       * Contributie senioren: € 40,00 voor 3 maanden (exclusief KNLTB bijdage)

                       * Contributie jeugdleden: € 13,00 per kwartaal Jeugdleden

Leden worden aangemerkt als jeugdlid tot en met het kwartaal waarin zij 19 jaar worden.

Hoe kan betaald worden?

Uitsluitend automatisch: door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier machtigt men de penningmeester viermaal per jaar het kwartaalbedrag middels incasso af te schrijven. De afschrijving vindt plaats in 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

Bij de inschrijving kan aangegeven worden of men wil beschikken over een sleutel van het park en een sleutel van de buitendeur (om bij de verlichting en in de kleedruimtes te kunnen).

Per sleutel word er 5 euro borg gevraagd.  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 13977918

T.C. Mariënheem

De Essenbree 38
8106 AR Mariënheem

KVK-nummer

40650642