Reglement racketmix

  1. De racketmix begint om 18.00 uur. Alle leden van de TCM kunnen meedoen. Voorinschrijving is niet nodig, men kan gewoon naar op het park komen. De jeugdleden (vanaf 13 jaar) mogen tot 19.30 uur meespelen. In principe wordt er gedubbeld.
  2. Bij aankomst dient een kaartje met je naam achter een balletje met een nummer te worden geplaatst en het balletje in het daarvoor bestemde bakje te worden gelegd. Het nummer op het balletje is de gehele avond je lotnummer. Stop je, dan het balletje weer op het rekje plaatsen en je naamkaartje in het daarvoor bestemde bakje.
  3. De loting vindt plaats voor de start van elke nieuwe ronde en gebeurt bij voorkeur door degene die kantinedienst heeft.
  4. Zijn er bij de start van de tossavond meer dan 16 deelnemers, doen alle deelnemers mee in de loting. De deelnemers die niet meteen mogen spelen hebben een wachtbeurt en zijn in de volgende loting het eerst aan de beurt, aangevuld met nieuw aangekomen deelnemers. De dan nog open zijnde plaatsen worden aangevuld met een gedeelte van de deelnemers die van de baan afkomen. Er wordt genoteerd wie een wachtbeurt heeft gehad, zodat hiermee bij de volgende lotingen rekening kan worden gehouden, om de wachtbeurten gelijkmatig over de groep te verdelen.
  5. Het recht op spelen is dus als volgt:

Startronde:

Iedereen loot mee.

Volgende rondes:

1e de deelnemers die een wachtbeurt hebben gehad.

2e de nieuwkomers.

3e de deelnemers die van de baan komen.

  1. De speeltijd bedraagt dertig minuten. Er wordt op de hele en de halve uren begonnen en na vijfentwintig minuten wordt gestopt om opnieuw te loten en van baan te wisselen.

Degenen die tussentijds begonnen zijn met spelen worden geacht een half uur gespeeld te hebben (ook al hebben ze bijvoorbeeld slechts tien minuten gespeeld)