1. Nieuwe leden ontvangen bij inschrijving een ledenpasje. Alle bij de KNLTB ingeschreven leden ontvangen bij het begin van het seizoen een KNLTB-pasje. Wie wil spelen is verplicht één van beide pasjes van het lopende seizoen (voorzien van foto) zodanig op het afhangbord te hangen, zodat duidelijk is op welke baan en welke tijd men wil spelen. Alle spelers die op de baan staan zijn verplicht een pasje op te hangen. Het is dus niet voldoende als één van de aanwezigen voor alle spelers met één pasje afhangt.
  2. Men kan alleen op hele en halve uren afhangen. Als een baan vrij is en men hangt af, gaat het recht om een vol half uur te spelen pas vijf minuten voor de afhangtijd in.
  3. Als men eerder gaat spelen, telt als begintijd het vorige halve of hele uur, zodat men het risico loopt na vijf of tien minuten de baan te moeten verlaten, omdat anderen afhangen.
  4. Als de banen bezet zijn, kan men afhangen op het eerstvolgende tijdstip dat er een baan vrijkomt. Soms moet men nog een ronde wachten, omdat andere wachtende eerder aan de beurt zijn.
  5. Als men een half uur gespeeld heeft, moet men de baan verlaten als nieuwkomers van de baan gebruik willen maken.
  6. Men mag alleen opnieuw afhangen als op het nieuwe hele of halve uur een baan vrij is. Eerder afhangen mag dus niet. Dit geldt ook voor degenen die na de training c.q. lessen nog willen spelen en voor degenen die gedubbeld hebben.
  7. Nieuwkomers hangen af op de baan die het langst bezet is.
  8. Als het erg druk is, is men verplicht te gaan dubbelen.