1. Het betreden van de baan is alleen toegestaan met tennisschoenen.
  2. De bedieningsknoppen van de baanverlichting bevinden zich eveneens in de meterkast van het clubgebouw. I.v.m. de kosten moet men de lichten niet nodeloos laten branden. Instructies vindt men bij het bedieningspaneel.
  3. Als op de voorste banen gespeeld wordt, dient men om te lopen om via de poortjes de achterste banen op te gaan.
  4. Men mag alleen met schone tennisschoenen de baan op.
  5. Bij het verlaten van de baan de schoenen schoon maken m.b.v. de borstels welke naast de trapjes naar het terras en naast de toegangsdeur van het gebouw zijn opgesteld.
  6. In de kantine geldt een rookverbod.
  7. Op het tennispark is het verkopen of nuttigen van alcoholische dranken aan/door personen, jonger dan 18 jaar, niet toegestaan.

Over kwesties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Men is altijd verplicht aanwijzingen van bestuursleden en van leden van de baancommissie  m.b.t. onderhoud en gebruik van banen op te volgen.

Baangebruik door jeugdleden

  1. Op weekdagen mogen jeugdleden tot 19.30 uur van de baan gebruik maken.
  2. Op zaterdag en zondag mogen jeugdleden ook ‘s avonds na 19.30 uur spelen als er geen competitiewedstrijden meer worden gespeeld.
  3. Wanneer er na 19.30 uur geen senioren willen spelen, mogen jeugdleden van de baan gebruik maken.

Dit reglement is bedoeld om de speelmogelijkheden voor iedereen zo eerlijk mogelijk  te verdelen. Het belangrijkste is echter dat men rekening met elkaar houdt en dat men  op een sportieve en sociale manier met elkaar omgaat.